Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku

Dňa 13.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh materiálu označeného ako „Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku“ (ďalej aj „kódex“). Kódex je spoločným vyjadrením dobrovoľne prijímaných etických záväzkov a požiadaviek vedeckej integrity, ktoré sú záväzné pre všetkých odborných vedeckých a akademických pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, ako aj pre všetky štátne alebo súkromné organizácie a inštitúcie, ktoré plánujú, hodnotia, vykonávajú, publikujú alebo financujú základný alebo aplikovaný vedecký výskum a vývoj na území Slovenskej republiky, vrátane ich účasti v medzinárodnej vedeckej alebo technologickej spolupráci.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.