K téme odvodov profesionálnych športovcov zamestnancov závery okrúhleho stola

Prinášame prehľad záverov diskusie k téme odvodov profesionálnych športovcov, ktorá sa uskutočnila v rámci programu konferencie "Šport a právo 2018".

Dňa 25.10.2018 od 13.30 hod sa v hoteli Horizont Resort v Starej Lesnej uskutočnila verejná vecná diskusia pri okrúhlom stole k téme odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov po 1.1.2019.

Okrúhly stôl sa uskutočnil v rámci programu konferencie "Šport a právo 2018" organizovanej Učenou právnickou spoločnosťou v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom.

K okrúhlemu stolu boli pozvaní diskutovať hostia uvedení v pozvánke - TU

Vecnej diskusie pri okrúhlom stole sa zúčastnili:

Jozef Burian (poslanec NR SR), Peter Galis (poslanec NR SR), Jozef Mihál (poslanec NR SR), Martina Lubyová (ministerka školstva, vedy, výskumu a športu), Ján Kováčik (prezident SFZ), Ivan Kozák (prezident Únie ligových klubov), Peter Hennel (deloitte), prof. Tomáš Gábriš (Právnická fakulta UK Bratislava, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS), Jaroslav Čollák (Právnická fakulta UPJŠ Košice, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS), Peter Sepeši (prokurátor GP SR, člen VV SFZ a člen UčPS)

Diskusiu pri okrúhlom stole moderoval:

Róbert Kotian (žurnalista)

Kľúčová prezentácia k okrúhlemu stolu s názvom: "ODVODY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV - Fámy, kľúčové fakty a východiská" - TU

Závery z diskusie z okrúhleho stola:

  1. Je pozitívne, že v NR SR návrhom skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) bolo otvorené riešenie horúcej otázky platenia odvodov za profesionálnych športovcov - zamestnancov, za ktorých by sa od 1.1.2019 mali začať platiť plné odvody, čo by zrejme spôsobilo zánik alebo amaterizáciu mnohých slovenských klubov futbalu, hokeja, basketbalu, hádzanej, volejbalu a odliv športovej kvality a športových vzorov do okolitých krajín.
  2.  Riešenie horúceho problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov, navrhované v NR SR nie je riešením, ktoré by dlhodobo udržateľným spôsobom systémovo zabezpečilo financovanie vrcholového športu, ktorý v súlade s verejným záujmom v športe celoročne zabezpečuje prípravu vrcholových a talentovaných športovcov, ktorí sú základom športovej reprezentácie a nie je plnením tézy č. 2 programového vyhlásenia vlády SR, ktoré znie: “Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí šport na Slovensku tým, že vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov …”.
  3. Riešenie uvedené v návrhu skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) - predĺženie “odvodových prázdnin” o ďalšie 3 roky je síce lepším riešením ako žiadne riešenie, nie je to však dobré riešenie, nakoľko vylučuje profesionálnych športovcov - zamestnancov na ďalšie 3 roky (spolu to bude 6 rokov) zo sociálneho systému.
  4. Je potrebné otvoriť diskusiu na pôde NR SR, v poslaneckých kluboch (sme pripravení zúčastniť sa vecných diskusií) a pokúsiť sa spoločne nájsť a schváliť pre slovenský šport a slovenskú spoločnosť lepšie riešenie (cestou pozmeňovacieho návrhu k parlamentnej tlači 1156), ktorým by mohol byť tento prechodný stav: “Športovci ako zamestnanci platia sociálne odvody a zdravotné odvody zo svojej odmeny ale najviac z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (podľa príslušnej výšky poistenia by bol športovec aj poistený).Športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia sociálne odvody a zdravotné odvody neplatia.”

V prechodnom období by postupne športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia začali platiť sociálne odvody a zdravotné odvody, súčasne by sa postupne zvyšoval strop, do ktorého by platili odvody športovci ako zamestnanci.

Koncový stav problematiky odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov je, aby po naplnení tézy č. 2 programového vyhlásenia vlády SR mali športovci plné sociálne zabezpečenie zodpovedajúce skutočnej výške ich príjmov. 

Návrhy záverov z konferencie sú uvedené vo verejne zdieľanom dokumente s názvom: Návrhy, podnety a závery VII. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2018”

JUDr. Peter Sepeši