Hospodárenie nadácie

Nadačná listina obsahuje ustanovenie o podmienkach nakladania s majetkom. Zákon ustanovuje, že majetok nadácie sa musí použiť len na verejnoprospešný účel a na úhradu výdavkov na správu. Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení odstránil limit 15 % na správu nadácie, ktorý zaviedol zákon č. 207/1996 Z. z. Nový zákon stanovil nasledovné pravidlá pre nakladanie s majetkom nadácie:

•    správna rada určí každoročne v nevyhnutnej miere výšku výdavkov na správu nadácie,

•    zákon definuje, čo rozumie výdavkami na správu,

•    výdavky na správu musí viesť nadácia oddelene.


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.