Finančná podpora detí a rodín

Dňa 24.08.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania  zaradený návrh zákona, o finančnej podpore detí a rodín.Predmetom návrhu zákona je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“. Návrhom zákona sa ďalej navrhuje tehotenské štipendium, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy. Návrhom zákona sa taktiež zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Viac informácií v legislatívnej správe.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.