Európske štrukturálne a investičné fondy

Dňa 19.05.2022 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z.o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorého cieľom je reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou po pandémii prináša zhoršenie geopolitickej situácie, v dôsledku čoho je na území Slovenskej republiky okrem vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyhlásený núdzový stav z dôvodu situácie vyvolanej vojnou na Ukrajine a umožniť čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie ich následkov v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.