Dotazník pre dobrovoľníctvo - návrhy na zmeny zákona do MPK

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie výskumného dotazníka v rámci budúceho medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ohľadne zmien zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktoré pripravuje Ministerstvo vnútra SR.

Pripravujeme pripomienky k uvedenému zákonu, preto pokiaľ máte záujem prispieť k zmene alebo navrhnúť čokoľvek prínosné, čo sa u vás v praxi vyskytlo ako potrebné, budeme radi ak sa do dotazníka zapojíte. Podnety zozbierame, vyhodnotíme a následne budeme vstupovať do samotného MPK v mene neziskového sektora.

Termín zbierania návrhov: predbežne do 25.10.2021

Vpisujte svoje názory/námety tak, aby boli jasné, zrozumiteľné.
Môžete nám na seba zanechať kontakt, ak by sme si potrebovali vaše námety upresniť.

ĎAKUJEME za Váš čas.

Tím itretisektor.sk
Centrálna nezisková spoločnosť

Vyplnenie dotazníka TU