DOTAZNÍK kvality štátnej starostlivosti osobám so zdravotným znevýhodnením

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie výskumného dotazníka v súvislosti so zabezpečením kvality štátnej starostlivosti osobám so zdravotným znevýhodnením.
Dotazník je primárne určený pre osoby so zdravotným znevýhodnením, resp. pre ich rodinných príslušníkov, ktorí sa o nich starajú a zabezpečujú im potrebnú starostlivosť.

Cieľom prieskumu je získať prehľad o efektívnosti fungovania sociálneho systému a kvalite štátnej starostlivosti poskytnutej osobám so zdravotným znevýhodnením.

Vaše odpovede budú vyhodnotené výskumným tímom portálu itretisektor.sk. Po vyhodnotení prieskumu Vás budeme informovať o výsledkoch a odporúčaných právnych postupoch voči dotknutým subjektom.

Prieskum bude prebiehať od 24.3.2022 do 30.4.2022.

 

Vyplnenie dotazníka TU

ĎAKUJEME za Váš čas.

Tím itretisektor.sk
Centrálna nezisková spoločnosť