Doručovanie

Doručovanie v daňovom konaní predstavuje právny inštitút, ktorým správca dane oznamuje určitú skutočnosť daňovému subjektu, tretej osobe, prípadne inému adresátovi. Riadne doručenie písomnosti má v daňovom konaní veľký význam. V prípade, že písomnosť nebola adresátovi riadne doručená, nezakladá pre adresáta žiadne povinnosti a v takom prípade nie je možné voči adresátovi vyvodiť dôsledky vyplývajúce z doručovanej písomnosti.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.