Doplnená rozsiahla novela v oblasti školstva v MPK

Dňa 09.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej ako „Novela“). Ide o opakované MPK materiálu, z dňa 19.01.2021 do 08.02.2021, ktorého spracovaná verzia je k dispozícii TU.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.