Dohody so Svätou stolicou sú potrebné!

V roku 2000 uzavrela Slovenská republika Základnú zmluvu so Svätou stolicou. Podpísal ju vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky pán Mikuláš Dzurinda a vtedajší Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Angelo Sodano 24. novembra 2000 a ratifikovaná bola 18. decembra toho istého roku. Je to štandardná bilaterálna zmluva dvoch subjektov medzinárodného práva, ktorou je na jednej strane Slovenská republika a na druhej strane Svätá stolica. Hneď na tomto mieste chcem povedať dve poznámky: 1/ Zmluva bola chcená jednou i druhou zmluvnou stranou; 2/ do obsahu zmluvy sa nedostalo nič, s čím by jedna alebo druhá strana nesúhlasila; ak by bola minimálne jedna zmluvná strana s nejakou formuláciou nesúhlasila, nebola by zmluva vznikla alebo aspoň by sa sporná záležitosť v texte zmluvy neobjavila. Keďže ide o štandardnú medzinárodnú zmluvu, ktoré SR bežne uzatvára a nikto neprotestuje, treba sa pozrieť bližšie na problém zmluvy so Svätou stolicou, prečo vyvoláva toľko protichodných postojov v politike a odtiaľ sa prenáša do života bežných občanov.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.