Aktivované e-schránky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Dňom 11.1.2021 došlo k aktivácii e-schránok tých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí ešte túto formu komunikácie so štátom nevyužívali.

Štát bude s poskytovateľmi sociálnych služieb komunikovať elektronicky a nebude im doručovať úradné rozhodnutia poštou. Tieto organizácie vedia ústredný portál využiť aj na realizáciu podaní a budú mať možnosť efektívnejšie reagovať na rôzne schémy COVID podpory cez slovensko.sk.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty.

„Štatutári organizácií poskytujúcich sociálne služby by si mali overiť, či je ich organizácia uvedená v Registri právnických osôb https://rpo.statistics.sk/rpo/#search a má v danom registri správne uvedené údaje o sebe i  štatutároch. Ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky, ministerstvo vnútra, so žiadosťou o aktualizáciu údajov. Štatutári, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a prístupové certifikáty, by nemali odkladať návštevu klientskeho centra MV SR a požiadať o vydanie dokladov,“ .

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/. Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, v stredu až do 21:00.

Viac informácii TU.

 

zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky