Ako sa môže osoba so zdravotným znevýhodnením domáhať ochrany svojich práv?

Správny súdny poriadok vymedzuje, ktoré rozhodnutia orgánov verejnej správy, resp. správne akty týchto orgánov správne súdy nepreskúmavajú. Okrem iného sa to týka tých rozhodnutí, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje predpis vzťahujúci sa na konkrétne konanie.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.