Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Neuskutočnený školský zájazd z dôvodu pandémie

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Deti mali nastúpiť na zahraničný školský zájazd, avšak vzhľadom na momentálnu situáciu bol viac krát presunutý a náhradný termín zatiaľ nebol určený. Po uplynutí daného obdobia však už deti nie sú žiakmi danej školy, postúpili na strednú školu. Ako je možné v tejto situácii postupovať?

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

21. 6. 2021

JUDr. Monika Ivanová

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

Kvalifikácia plavčíka

10. 6. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Prevádzkovateľ letného kúpaliska zamestnával plavčíkov, ktorí absolvovali niekoľkodňový kurz organizovaný Slovenským Červeným krížom. Aktuálne sa na uvedené pracovné pozície hlásia aj uchádzači, ktorí absolvovali jednodňový kurz pre plavčíkov organizovaný súkromnou spoločnosťou. Môže prevádzkovateľ kúpaliska takýchto plavčíkov zamestnať? Môže si prevádzkovateľ kúpaliska vyhradiť, aký typ kurzov bude uznávať?

Možnosť poskytnutia 2% dane ešte trvá

9. 6. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Dokedy môžem poskytnúť 2% dane tento rok ?

Povinnosť podať daňové priznanie a uložiť účtovnú závierku združením

3. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občianske združenie má príjem iba z asignovanej dane a členských príspevkov. Z informácii z finančnej správy vyplýva, že združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie. Znamená to, že nemusíme podávať ani účtovnú závierku?