Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Osobné údaje v darovacej zmluve a na zápisnici občianskeho združenia

21.11.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je potrebné ak občianske združenie daruje tovar DSS v darovacej zmluve uviesť súhlas ohľadom ochrany osobných údajov? Stačí ak na začiatku členstva združenia dá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu členstva združenia alebo je potrebný vždy súhlas pri každej prezenčnej listine.

Povinnosť neziskovej organizácie postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

14.11.2023

JUDr. Helena Laposová

V akých prípadoch vystupuje nezisková organizácia ako verejný obstarávateľ a kedy je povinná obstarávať tovary a služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní?

Platový dekrét pedagogického zamestnanca a supervízora

11.10.2023

JUDr. Helena Laposová

Pedagogický zamestnanec, pracuje na kratší pracovný úväzok 4 hod. týždenne, 5 hodín týždenne pracuje ako supervízor. Aký bude jeho platový dekrét?

Zvýšenie dotácie ZUŠ z dôvodu zvýšenia platov učiteľov

9.10.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Na území obce je zriadená Súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je fyzická osoba. Zriaďovateľ SZUŠ požiadal obec o navýšenie finančného príspevku na mzdy a prevádzku SZUŠ z dôvodu navýšenia platov učiteľov od 1.9.2023. Je obec povinná takejto žiadosti vyhovieť?

Poskytovateľ sociálnych služieb v pozícii dediča

6.9.2023

JUDr. Monika Ivanová

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?