Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Povinnosť pre školy a školské zariadenia pri zbere odpadov

1. 4. 2021

Zuzana Čachová

Školám a školským zariadeniam vzniká nová povinnosť, ktorá je účinná od 01.07.2020. Ide o oznamovaciu povinnosť ohľadne školou organizovaného zberu odpadu.

Nevyčerpaná dovolenka z minulého obdobia vs. PN

30. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnankyni zostala z roku 2019 nevyčerpaná dovolenka. Po vykonaní ročnej uzávierky za rok 2020 nám program na spracovanie miezd zostatok dovolenky z roku 2019 vynuloval. Osoba je stále PN. Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Zamestnankyňa s tým nesúhlasí, nakoľko nemala kedy vyčerpať dovolenku z dôvodu PN.

Odmietanie očkovania zamestnancom zariadenia sociálnych služieb

18. 3. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako môže zamestnávateľ postupovať v prípade, že zamestnanec zariadenia sociálnych služieb odmieta očkovania proti COVID-19? Podobné problémy vznikajú aj pri povinnosti nosiť rúško alebo respirátor.

Nemožnosť poskytnúť 3% z dane dobrovoľníkom a členom združenia v jednej osobe?

18. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môžem  poskytnúť 3% občianskemu združeniu ak som jeho členom a dobrovoľníkom zároveň?

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce cirkvi na obnovu hodín kostola

11. 3. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Obci bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na financovanie výmeny starých hodín na veži kostola za nové. Obec má prijaté VZN o dotáciách. Môže obec poskytnúť dotáciu na zhodnotenie nehnuteľného majetku inej právnickej osoby?