Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Športový ambasádor ako pedagogický zamestnanec?

28.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Do akej platovej triedy možno zaradiť zamestnanca, ktorý pracuje ako „ambasádor športových aktivít“ ak jeho zamestnávateľ je základná škola v zmysle zmluvy o spolupráci mesta a občianskeho združenia? Je možné ambasádora športových aktivít považovať za pedagogického zamestnanca v niektorej kategórii ?

Termín vyplácania asignovanej dane správcom dane

11.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy začne finančná správa vyplácať 2% za daňové priznania  podané do 31.03.2020., resp. fyzické osoby do 30.04.2020?

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

26.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o.a, je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Riaditeľka CVČ a uznanie druhej atestácie učiteľa?

26.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Riaditeľka CVČ, ktorá pracovala ako učiteľka v MŠ, má vydané Osvedčenie o druhej atestácii – učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. Keďže má urobenú aj druhú atestáciu, môžeme ju zaradiť ako pedagogického zamestnanca s II. atestáciou? Priznáva nový zamestnávateľ zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj, ak jej bol priznaný predchádzajúcim zamestnávateľom?