Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Manuál: Predprimárne vzdelávanie detí

23.9.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

10.6.2021

Ministerstvo školstva SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydalo 2.6.2021  pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami. 

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním

21.5.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prinášame vám prehľad najčastejších otázok súvisiacich s povinným predprimárnym vzdelávaním, zverejneným MŠVVaŠ SR.