Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb

27. 11. 2020

gpl_sekretariat

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre zariadenia sociálnych služieb týkajúce sa priebežného testovania zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. Cieľom uvedeného usmernenia je predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.