Najčítanejšie

DOTAZNÍK kvality štátnej starostlivosti osobám so zdravotným znevýhodnením

24.3.2022

tím itretisektor.sk

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie výskumného dotazníka v súvislosti so zabezpečením kvality štátnej starostlivosti osobám so zdravotným znevýhodnením.
Dotazník je primárne určený pre osoby so zdravotným znevýhodnením, resp. pre ich rodinných príslušníkov, ktorí sa o nich starajú a zabezpečujú im potrebnú starostlivosť.

Cieľom prieskumu je získať prehľad o efektívnosti fungovania sociálneho systému a kvalite štátnej starostlivosti poskytnutej osobám so zdravotným znevýhodnením.

Vaše odpovede budú vyhodnotené výskumným tímom portálu itretisektor.sk. Po vyhodnotení prieskumu Vás budeme informovať o výsledkoch a odporúčaných právnych postupoch voči dotknutým subjektom.

Prieskum bude prebiehať od 24.3.2022 do 30.4.2022.

 

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019 a 2020

10.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

Náležitosti rozhodnutia vydaného podľa Správneho poriadku

1.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Súkromné školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 1*

Prinášame odborný článok, ktorý sa zaoberá aplikáciou Správneho poriadku na rozhodnutia prijaté súkromnou školou resp. riaditeľom súkromnej školy.

Requirements for a decision issued under the Administrative Procedure Code

1.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 1*