Najčítanejšie

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019

21.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2019 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2018. Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie?

2% dane - predĺženie použitia asignovanej dane z roku 2020 schválila NRSR

21.6.2021

tím itretisektor.sk

Na základe podnetu portálu itretisektor.sk Finančná správa SR akceptovala návrh k predĺženiu lehoty použitia 2% dane z roku 2020. Aktuálne je návrh prijatý NR SR v rámci zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Výkon pedagogickej činnosti na základe dohody?

3.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

S učiteľom je uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti, na základe ktorej učí jeden predmet pravidelne každý týždeň. Je takáto dohoda v súlade so zákonom?

2% dane: Vyhlásenie Komory MNO k navrhovaným zmenám asignácie dane

6.5.2021

tím itretisektor.sk

Tlačová správa / 06.05.2021

Vyhlásenie Komory mimovládnych organizácií v Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie k navrhovaným  zmenám spôsobu asignácie dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

Predĺženie termínu využívania 2% dane z roku 2019 - MPK pripomienka

7.5.2021

tím itretisektor.sk

*** AKTUÁLNE 2% dane 
Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci MPK k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní sme podali zásadnú pripomienku na predĺženie využitia 2% dane z roku 2019, ktorých použitie má končiť k 31.12.2021.