Najčítanejšie

Financovanie mimovládnych neziskových organizácií

4.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

V NRSR je poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť financovania MNO.