Najčítanejšie

3. vlna znižovania byrokracie a dopady na prijímateľov 2% z dane

28.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Novelou sa taktiež mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov týkajúci sa problematiky asignovanej dane.

Ústavný zákon o slobode médií

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu ústavného zákona o slobode médií (ďalej len ako „návrh ústavného zákona“). Ambíciou návrhu ústavného zákona je zabezpečenie lepšej právnej ochrany novinárskej profesie a zaručenie ochrany novinárskych zdrojov popri tradičných tlačených médiách aj v médiách pôsobiacich v digitálnom prostredí. Navrhuje sa vymedzenie základných práv a povinností novinárov na jednej strane a poskytovateľov mediálnych informácií a verejných orgánov na strane druhej.

Zvýšenie kvality Múzea SNP

13.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktorá plánuje zmeny Múzea SNP.

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti

13.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.08.2021 bol v MPK zverejnený zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý navrhuje zaviesť viaceré výrazné zmeny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach aj v ambulantnej starostlivosti.