Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozšírenie “antidopingového zoznamu“ zakázaných látok v športe

28.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.10.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená zmena vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázané metódy na účely dopingu v športe.

Zmeny k dotáciám v oblasti sociálnych vecí pre pokračovanie pandémie

28.10.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

Vyhlásenie krízového Štábu neziskového sektora: Opäť pomôžeme

26.10.2020

tím itretisektor.sk

Vážení predstavitelia neziskového sektora, uverejňujeme vyhlásenie Výkonného výboru Krízového štábu neziskového sektora, ktorý oživuje svoju aktivitu v dôsledku diania okolo nás - dianie okolo nás si vyžaduje vyjadrenie občianskej spoločnosti.