Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozšírenie okruhu osôb pre zverenie dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti

9.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Cieľom návrhu zákona je rozšíriť okruh osôb, ktorým môže súd zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.

Linka pomoci pre obete násilia páchaného na ženách

9.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 07.12.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne.

Novela zákona o Horskej záchrannej službe

8.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 30.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. Cieľom zákona je najmä zrýchliť a zefektívniť záchrannú činnosť vykonávanú Horskou záchrannou službou zavedením oprávnenia využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.

Prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky

8.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 02.12.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Zákon vychádza z doterajšej aplikačnej praxe. Jeho cieľom je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

Finančná podpora zdravotne postihnutým odídencom

8.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 30.11.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.