Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dotazník Predkladanie výpisov a potvrdení MVO duplicitne

23.7.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, známy ako "stop byrokracii", nie je potrebné na úrady nosiť rôzne potvrdenia a výpisy. Týmto zákonom však boli ošetrené iba niektoré povinnosti. Na základe krátkeho prieskumu by sme sa radi dozvedeli, kde všade ešte mimovládne neziskové organizácie musia nosiť rôzne výpisy a potvrdenia v tlačenej forme.

FAQ prehľad otázok a odpovedí MNO k mimoriadnej situácii

8.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Na základe mnohých otázok, ktoré dostávame, pripravujeme sumár otázok s odpoveďami, kde nájdete usmernenia a odporúčania riešení bežných situácií.
Sledujte nás. Ak v zozname otázok nenájdete tú svoju, pošlite nám ju na poradenstvo@1snsc.sk 

Zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

3.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, bol predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.

Podmienky pomoci zamestnanosti v čase krízy prijaté NR SR

3.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Prinášame materiál, ktorý sumarizuje opatrenia pomoci štátu v oblasti zamestnanosti. Uvedené zmeny sú k 2.4.2020 schválené NR SR.

Dotazník MNO pre Krízový štáb SR z dôvodu korona vírusu zapojte sa!

30.3.2020

JUDr. Adriana Kovacova

V mene Komory mimovládnych neziskových organizácií sprostredkúvame dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zbierať podnety systematicky, na jedno miesto a ďalej s nimi pracovať tak, aby sme vedeli v súčinnosti s krízovým štábom ale následne aj so zástupcami vlády a jednotlivých ministerstiev pripraviť opatrenia na riešenie postavenia, financovania a zabezpečenia činnosti rôznych druhov mimovládnych neziskových organizácií.

Vyplnenie dotazníka vám môže trvať 15 až 20 minút, nám však tieto dáta veľmi pomôžu, preto vás prosíme o trpezlivosť pri jeho vypĺňaní a spoluprácu.

Deadline na vyplnenie je do 3.4.2020 do 18.00 hod.

Vydnotenie budeme robiť v spolupráci s pracovnou skupinou Komory mimovládnych neziskových organizácií, v ktorej sú zastúpené veľké platfomry združujúce MNO.

DOTAZNÍK TU

Zapojte sa, máte jedinečnú šancu!