Tlačová agentúra i3 ꟾ SK

Zmeny zákona o dobrovoľníctve v príprave

3.9.2021

tím itretisektor.sk

Ministerstvu vnútra SR sme položili otázky k pripravovaným zmenám zákona o dobrovoľníctve, ktoré aktuálne prebiehajú a budú čoskoro predmetom medzirezortného prípravného konania. 

Pripravované zmeny zákona o športe - najnovšie novinky

25.8.2021

tím itretisektor.sk

Portál itretisektor.sk prináša najnovšie informácie k plánovaným zmenám Zákona o športe, ktoré sú v príprave na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stanovisko Komory MNO k zmenám zákona o účtovníctve

16.7.2021

tím itretisektor.sk

Komora MNO pri Rade vlády SR pre MNO riešila s Ministerstvo financií SR postoj MNO voči pripravovanej novele Zákona o účtovníctve, ktorá obsahuje aj zmeny voči neziskovým organizáciám a zavádzala nové povinnosti pri účtovných závierkach.

2% dane - predĺženie použitia asignovanej dane z roku 2020 schválila NRSR

21.6.2021

tím itretisektor.sk

Na základe podnetu portálu itretisektor.sk Finančná správa SR akceptovala návrh k predĺženiu lehoty použitia 2% dane z roku 2020. Aktuálne je návrh prijatý NR SR v rámci zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

AKTUÁLNE TAi3: Komora MNO požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

8.6.2021

tím itretisektor.sk

KOMORA MNO pri Rade vlády SR pre MNO (Komora MNO) požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu spracovania návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na r. 2021-2030 (KROS). KROS bola zaradená do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s navrhnutou koncepciou Komora MNO vyjadrila nesúhlas. Dôvody a znenie listu pre Ministra vnútra SR prinášame nižšie.