Tlačová agentúra i3 ꟾ SK

Reštart vzťahov vlády a občianskeho sektora

17.1.2022

tím itretisektor.sk

Premiér pozitívne zareagoval na výzvy mimovládok, ktoré volajú po reštarte vzťahov vlády a občianskeho sektora. 

Komora mimovládnych neziskových organizácií, ktorá zastrešuje najväčšie platformy slovenských občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií a reprezentuje sektor aktívnych občanov v rámci Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV pre MNO) adresovala začiatkom januára 2022 premiérovi výzvu na rokovanie, prihlásenie sa k záväzkom PVV a spoločné deklarovanie záujmu spolupracovať a ďalej podporovať rozvoj občianskej spoločnosti v SR.  Dnes da k téme uskutočnilo mimoriadne rokovanie Rady vlády pre MNO. V stanovisku, ktoré Úrad vlády SR doručil predstaviteľom Komory MNO predseda vlády ocenil prácu sektora, za vládu vyjadril záujem o dialóg a zdôraznil, že MVO sa v SR môžu cítiť bezpečne.

Zmeny zákona o dobrovoľníctve v príprave

3.9.2021

tím itretisektor.sk

Ministerstvu vnútra SR sme položili otázky k pripravovaným zmenám zákona o dobrovoľníctve, ktoré aktuálne prebiehajú a budú čoskoro predmetom medzirezortného prípravného konania. 

Pripravované zmeny zákona o športe - najnovšie novinky

25.8.2021

tím itretisektor.sk

Portál itretisektor.sk prináša najnovšie informácie k plánovaným zmenám Zákona o športe, ktoré sú v príprave na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stanovisko Komory MNO k zmenám zákona o účtovníctve

16.7.2021

tím itretisektor.sk

Komora MNO pri Rade vlády SR pre MNO riešila s Ministerstvo financií SR postoj MNO voči pripravovanej novele Zákona o účtovníctve, ktorá obsahuje aj zmeny voči neziskovým organizáciám a zavádzala nové povinnosti pri účtovných závierkach.

2% dane - predĺženie použitia asignovanej dane z roku 2020 schválila NRSR

21.6.2021

tím itretisektor.sk

Na základe podnetu portálu itretisektor.sk Finančná správa SR akceptovala návrh k predĺženiu lehoty použitia 2% dane z roku 2020. Aktuálne je návrh prijatý NR SR v rámci zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.