Zjednodušenie elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci

Dňa 28.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e- Governmente). Právna úprava zriaďovania elektronických schránok vychádza z koncepcie z roku 2013. V priebehu rokov však vývoj digitalizácie a aplikačná prax ukazujú, že zmena v tejto koncepcii je nevyhnutná, s cieľom zefektívniť a zjednodušiť postupy orgánov verejnej moci pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.