Transferové oceňovanie v neziskovom sektore

Všeobecne o transferovom oceňovaní
Pod pojmom transferové oceňovanie rozumieme postup stanovenia cien pri kontrolovaných transakciách, ktoré sú uskutočňované závislými (prepojenými) osobami, tak aby spĺňali podmienky nezávislého vzťahu. Vzťahuje sa nielen na firmy, obce, živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj na združenia, nadácie a ostatné právnické osoby z neziskového sektora.

Transferové oceňovanie sa netýka len transakcií fyzických osôb, ktoré nedosahujú príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), a transakcií právnických osôb, ktoré nedosahujú zdaniteľné príjmy alebo výnosy z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.