Rozsiahla novela školského zákona

dňa 09.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorou sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR, ako napr.:

  1. znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručnosti,
  2. znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní,
  3. zvýšiť podiel detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní,
  4. prispôsobiť vzdelávanie individuálnym potrebám každého dieťaťa,
  5. zaviesť právny nárok na miesto v materskej škole,
  6. zmeniť financovanie predprimárneho vzdelávania,
  7. zmeniť koncepciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a pod.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.