Mechanizmus k uplatňovaniu Charty základných práv EU a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 2021 - 2027

Dňa 09.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh Základného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027, ktorý vychádza z Účinného uplatňovania a vykonávania Charty základných práv Európskej únie a Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.