Dotácie a granty – jednoduché účtovníctvo

V § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve sa uvádza: „v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.“

V zákone nikde nie je poznámka, resp. odvolávka na nejaký právny predpis, ktorý je podstatný pre výklad druhej časti vety : „ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu“.

Nikde sa tiež nepodarilo nájsť odpoveď na túto konkrétnu otázku. Je nasledovná interpretácia správna: „ak nie sú príjemcami verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu – dotácií, grantov (z rozpočtu samospráv – obec, mesto, VÚC, štátnej správy – ministerstva a zo štrukturálnych fondov EÚ)“?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.