Aktuálne

V MPK zmeny k Zákonu o sociálnych službách - posun registra sociálnych služieb

Vláda schválila pomoc pre ZUŠky - informácie v odbornom článku

Spracúvame odborné stanoviská Slovenského národného strediska pre ľudské práva

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

So zamestnankyňou máme pracovnú zmluvu na dobu určitú t.j. zastupovanie zamestnanca  počas PN, rodičovskej a materskej dovolenky. Zastupujúca je teraz na PN ,lebo je tehotná. Potrebujeme novú silu. Dá sa so zastupujúcou, ktorá je na dobu určitú, rozviazať pracovný pomer?

19.11.2020

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

19.11.2020

Dňa 13.11.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) zaradený návrh Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme (ďalej ako „ústavný zákon“).

16.11.2020

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 19.11.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

23.11.2020

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

20.11.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 13.11.2020 boli do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) zaradené vyhlášky, ktoré upravujú materské, základné školy a školu v prírode.

 

19.11.2020

Dňa 04.11.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej ako „Novela“).

6.11.2020

Dňa 04.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach (ďalej ako „Novela zákona o verejných zbierkach“).

6.11.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

So zamestnankyňou máme pracovnú zmluvu na dobu určitú t.j. zastupovanie zamestnanca  počas PN, rodičovskej a materskej dovolenky. Zastupujúca je teraz na PN ,lebo je tehotná. Potrebujeme novú silu. Dá sa so zastupujúcou, ktorá je na dobu určitú, rozviazať pracovný pomer?

19.11.2020

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

19.11.2020

Dňa 13.11.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) zaradený návrh Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme (ďalej ako „ústavný zákon“).

16.11.2020

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 19.11.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

23.11.2020

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

20.11.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 13.11.2020 boli do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) zaradené vyhlášky, ktoré upravujú materské, základné školy a školu v prírode.

 

19.11.2020

Dňa 04.11.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej ako „Novela“).

6.11.2020

Dňa 04.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach (ďalej ako „Novela zákona o verejných zbierkach“).

6.11.2020