Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Stratégia kybernetickej bezpečnosti 2021 až 2025

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

9.4.2021

Nové príspevky obciam k triedeniu odpadov

Dňa 27.04.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené nariadenie, ktorým sa mení Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ako „nariadenie“).

9.4.2021

Ochrana pamiatkového fondu – Akčný plán 2021-2022

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

9.4.2021

Stratégia kybernetickej bezpečnosti 2021 až 2025

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

9.4.2021

Ochrana pamiatkového fondu – Akčný plán 2021-2022

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

9.4.2021

Kúpeľná starostlivosť po COVID-19 a bezplatné očkovanie

Dňa 30.03.2021 schválila NRSR zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (ďalej ako „Novela“).

8.4.2021

Odvoz odpadu a bývanie v neskolaudovanom dome

Máme neskolaudovaný dom a chceli by sme si zakúpiť nádoby na triedený odpad. Trvalý pobyt v dome zatiaľ nemáme. Môžeme sa v meste prihlásiť, aby nám zberali odpad priamo od domu?

7.4.2021

Stratégia kybernetickej bezpečnosti 2021 až 2025

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

9.4.2021

Nové príspevky obciam k triedeniu odpadov

Dňa 27.04.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené nariadenie, ktorým sa mení Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ako „nariadenie“).

9.4.2021

Ochrana pamiatkového fondu – Akčný plán 2021-2022

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

9.4.2021

Stratégia kybernetickej bezpečnosti 2021 až 2025

Dňa 31.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej ako „Akčný plán“). Akčný plán definuje spôsob a nástroje, ktorými sa bude SR snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

9.4.2021

Ochrana pamiatkového fondu – Akčný plán 2021-2022

Dňa 07.04.2021 schválila Vláda SR stratégiu ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022 (ďalej ako „Akčný plán“).

9.4.2021

Kúpeľná starostlivosť po COVID-19 a bezplatné očkovanie

Dňa 30.03.2021 schválila NRSR zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (ďalej ako „Novela“).

8.4.2021

Odvoz odpadu a bývanie v neskolaudovanom dome

Máme neskolaudovaný dom a chceli by sme si zakúpiť nádoby na triedený odpad. Trvalý pobyt v dome zatiaľ nemáme. Môžeme sa v meste prihlásiť, aby nám zberali odpad priamo od domu?

7.4.2021