itretisektor | Vitajte!

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • do registra MNO 
  01.05. - 30.06.2019
  Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Školská spoločnosť/škola: K povinnej pravidelnej kontrole…

18.04.2019

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie…

Čítajte viac...

Štátne dotácie/Sociálna spoločnosť: Možnosti sociálneho bývania

18.04.2019

Jedným z prejavov realizácie sociálnej politiky štátu vo vzťahu k ekonomicky ohrozeným skupinám ľudí, je zabezpečenie…

Čítajte viac...

Zamestnávanie: Nástup po rodičovskej či materskej dovolenke a…

10.04.2019

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce si plánuje nadväzne…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

2 % dane: Čiastočná úhrada tovaru vs. použitie prostriedkov v…

24.04.2019

Môže byť v špecifikácií použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov zahrnutý výdavok, ktorý bol uhradený na…

Čítajte viac...

Štátne dotácie/Verejnoprospešná spoločnosť: Dotácie na…

18.04.2019

Bytový fond na Slovensku aj napriek nízkemu veku vykazuje zlý technický stav, ktorý je z časti dôsledkom nesprávneho…

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Štátne dotácie: Dotácia na obstaranie…

18.04.2019

Určité skupiny obyvateľstva nie sú schopné si sami zaobstarať primerané bývanie a to najmä vzhľadom na ceny…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Legislatívne správy 22. 4. 2019 - 28. 4. 2019

23.04.2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť:…

23.04.2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o…

Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Zvýšenie stravného

18.04.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

NASES: Zaujíma nás váš názor (03.07.2018)

Kam kliknete, keď chcete podpísať elektronický dokument? A čo spravíte, ak si chcete stiahnuť rozhodnutie? Portál slovensko.sk redizajnuje niektoré funkcie vo svojich elektronických schránkach. ⁞Čítajte viac...

TAS: Rozhovor hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (16.05.2018)

Tipsport liga sa najmä v poslednej sezóne musela vysporiadať s mnohými problémami a kauzami, pričom mnohé sú dôsledkom najmä toho, že došlo k nedostatočnému predvídaniu a nerešpektovaniu podstaty pravidiel. V najbližšej dobe sa však bude musieť Tipsport liga vyporiadať s oveľa väčším "orieškom", ktorý sa týka práve rozumného riadenia súťaže a predvídania negatívnych dôsledkov v budúcnosti. Už od roku 2016 je účinný zákon o športe, ktorý zavádza do slovenského športu novinku - športovcov zamestnancov. Nakoľko ide o odbornú tému, porozprávali sme sa o nej s JUDr. Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry, zakladateľom portálu Učenej právnickej spoločnosti, členom Výkonného výboru SFZ a jedným z autorov návrhu zákona o športe.


Čítajte viac...

Výzva na zasielanie súťažných návrhov v rámci projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (25.04.2018)

Čítajte viac...

ÚSVROS hľadá nových kolegov (25.04.2018)

Trúfate si pomôcť realizácii projektu zameraného na poznanie občianskej spoločnosti?Čítajte viac...

Študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce (20.04.2018)

Pedagogická  a Ekonomická fakulta UMB pripravili spoločný študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce, ktorý je vhodným práve pre ľudí pracujúcich v mimovládnych organizáciách.Čítajte viac...