itretisektor | Vitajte!
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Správa majetku: Bezpečnosť detských ihrísk po novom

10.07.2020

Čo s detskými ihriskami uvedenými do prevádzky pred účinnosťou zákona č. 371/2019 Z. z.? Mali by staré hracie prvky…

Čítajte viac...

2% z dane/Združenia: Evidencia počtu dobrovoľníckych hodín pre…

09.07.2020

Je potrebné na účely poukázania 3% z daní členov občianskeho združenia preukazovať v účtovníctve počet odpracovaných…

Čítajte viac...

Združenia: Zrušenie sídla občianskeho združenia

08.07.2020

Máme evidované sídlo občianskeho združenia (ďalej ako „O.Z.“) na súkromnej adrese. Radi by sme zrušili sídlo O.Z.,…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Správa majetku: Bezpečnosť detských ihrísk po novom

10.07.2020

Čo s detskými ihriskami uvedenými do prevádzky pred účinnosťou zákona č. 371/2019 Z. z.? Mali by staré hracie prvky…

Čítajte viac...

2% dane: Zmena termínu špecifikácie použitia podielu dane z 2018

22.06.2020

Podali sme zverejnenie špecifikácie použitia podielu zo zaplatenej dane oneskorene až v júni - bola nejakým zákonom/…

Čítajte viac...

Legislatíva/2% dane: Zmeny v opatreniach vo finančnej oblasti

16.06.2020

Dňa 09.06.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Správa majetku: Pripravované zmeny v oblasti nájomného bývania

10.07.2020

Dňa 09.07.2020 boli zverejnené predbežné informácie k: 1.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a…

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Rozšírenie dôvodov na odvolanie…

09.07.2020

Dňa 08.07. 2020 schválila Vláda SR novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a…

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Aktuálne predpisy v sociálnej oblasti z…

03.07.2020

V sociálnej oblasti boli prijaté nasledovné právne predpisy: 1. Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách (09.10.2019)

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.

Čítajte viac...

TANS: Charitatívna lotéria a najnovšie stanoviská LOTKA a TIPOS a.s. (02.10.2019)

Tlačová agentúra pre neziskový sektor prináša stanovisko združenia nadácií LOTKA a TIPOS a.s. k aktuálnemu stavu sprevádzkovania charitatívnej lotérie na Slovensku. Čítajte viac...

TANS: Súd v Lausanne rozhodol v prospech maloletej športovkyne (06.09.2019)

Dňa  6.09.2019 prebehla tlačová konferencia k významnému rozhodnutiu Medzinárodného arbitrážneho športového súdu v Lausanne, ktorý rozhodol v spore medzi plavkyňou Viktóriou Reichovou a Slovenskou plaveckou federáciou, a ktorý zásadným spôsobom nastavil pravidlá fungovania autonómie športu nielen v rámci Slovenskej republiky. V tlačovej správe Vám prinášame informácie priamo z tlačovej konferencie.
Čítajte viac...

NASES: Zaujíma nás váš názor (03.07.2018)

Kam kliknete, keď chcete podpísať elektronický dokument? A čo spravíte, ak si chcete stiahnuť rozhodnutie? Portál slovensko.sk redizajnuje niektoré funkcie vo svojich elektronických schránkach. ⁞Čítajte viac...

TAS: Rozhovor hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (16.05.2018)

Tipsport liga sa najmä v poslednej sezóne musela vysporiadať s mnohými problémami a kauzami, pričom mnohé sú dôsledkom najmä toho, že došlo k nedostatočnému predvídaniu a nerešpektovaniu podstaty pravidiel. V najbližšej dobe sa však bude musieť Tipsport liga vyporiadať s oveľa väčším "orieškom", ktorý sa týka práve rozumného riadenia súťaže a predvídania negatívnych dôsledkov v budúcnosti. Už od roku 2016 je účinný zákon o športe, ktorý zavádza do slovenského športu novinku - športovcov zamestnancov. Nakoľko ide o odbornú tému, porozprávali sme sa o nej s JUDr. Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry, zakladateľom portálu Učenej právnickej spoločnosti, členom Výkonného výboru SFZ a jedným z autorov návrhu zákona o športe.


Čítajte viac...