itretisektor | Športová spoločnosť

Športová spoločnosť

Športová spoločnosť je na území Českej a Slovenskej republiky unikátna a zároveň jediná odborná inštitúcia, ktorá sa systematicky zaoberá prirodzenou súčasťou tretieho sektora- problematikou športu v jej právnych a ekonomických súvislostiach.

Hlavné ciele Športovej spoločnosti :

  1. Vytvoriť na našom území novú športovo- právnu doktrínu v reálnych ekonomických súvislostiach s ohľadom na transformáciu športového hnutia, ktorá u nás nastala a stále nastáva po roku 1989.
  2. Pozitívne týmto spôsobom ovplyvňovať kultúru nášho športového hnutia a právne vedomie v našom športe najmä:
    a) hľadaním práva ako antického umenia dobra a spravodlivosti v športe,
    b) podporovaním princípov fair- play a slušnosti v športe.
Právo a Ekonomika
Servis

< Späť