itretisektor | TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSS) ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.

APSS uvádza:

"Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ďakuje všetkým poslancom NR SR, ktorí minulý týždeň zahlasovali za novelizácia zákona 448/2008 o sociálnych službách. APSS v SR ďakuje aj SK8, a väčšine predsedov samosprávnych krajov, vďaka súhlasu ktorých ministerstvo zmenu vzorca pripravilo.

 

Táto zmena zákona dáva šancu na odstránenie diskriminácie odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov aj z úrovne samosprávnych verejnoprávnych zdrojov. Je na obciach a mestách, či túto šancu využijú a začnú si plniť svoje povinnosti voči svojim odkázaným občanom. Novela totiž nijako nesprísnila postup voči samospráve, ktorá si neverejného poskytovateľa, ktorého si občan vybral, neobjednala. A tak hoci novela dáva možnosť zvýšiť sumu FPP pre občana u neverejného poskytovateľa, mnohé obce dnes neplatia nič."

 

 

Viac sa dozviete vo forme otvoreného listu poslancom NR SR a svojej tlačovej správy, ktoré nám APSS zaslala.


itretisektor.sk 


< Späť