itretisektor | TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSS) ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.

APSS uvádza:

"Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ďakuje všetkým poslancom NR SR, ktorí minulý týždeň zahlasovali za novelizácia zákona 448/2008 o sociálnych službách. APSS v SR ďakuje aj SK8, a väčšine predsedov samosprávnych krajov, vďaka súhlasu ktorých ministerstvo zmenu vzorca pripravilo.

 

Táto zmena zákona dáva šancu na odstránenie diskriminácie odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov aj z úrovne samosprávnych verejnoprávnych zdrojov. Je na obciach a mestách, či túto šancu využijú a začnú si plniť svoje povinnosti voči svojim odkázaným občanom. Novela totiž nijako nesprísnila postup voči samospráve, ktorá si neverejného poskytovateľa, ktorého si občan vybral, neobjednala. A tak hoci novela dáva možnosť zvýšiť sumu FPP pre občana u neverejného poskytovateľa, mnohé obce dnes neplatia nič."

 

 

Viac sa dozviete vo forme otvoreného listu poslancom NR SR a svojej tlačovej správy, ktoré nám APSS zaslala.


itretisektor.sk 


< Späť