itretisektor | TANS: Charitatívna lotéria a najnovšie stanoviská LOTKA a TIPOS a.s.
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Charitatívna lotéria a najnovšie stanoviská LOTKA a TIPOS a.s.

Tlačová agentúra pre neziskový sektor prináša stanovisko združenia nadácií LOTKA a TIPOS a.s. k aktuálnemu stavu sprevádzkovania charitatívnej lotérie na Slovensku. 


Stanovisko LOTKA - p. Filip Vagač:

"Na základe spoločnej dohody Ministerstva financií a zástupcov tretieho sektora sa začiatkom roka 2018 začali prípravné práce na projekte charitatívnej lotérie na Slovensku. Vzniklo združenie nadácií Lotka Slovensko, ktoré spojilo významné slovenské nadácie do organizácie spĺňajúcej náročné kritériá zákona na udelenie licencie charitatívnej lotérie. Toto združenie začalo rokovania s partnermi na Slovensku aj v zahraničí, ktorí by boli schopní a ochotní priniesť know-how a expertízu do uvedeného projektu.

Počas roka 2018 prebiehali niekoľkomesačné stretnutia so spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ktorá bola identifikovaná ako najväčší a najspoľahlivejší partner na prevádzkovanie charitatívnej lotérie na Slovensku. V rámci týchto rokovaní sa hľadal najvhodnejší model, zabezpečujúci financovanie a rozbeh tohto ambiciózneho projektu.

Paralelne s týmito rokovaniami začala spoločnosť Lotka Slovensko rokovania zo zahraničným partnerom, ktorý koncept charitatívnej lotérie prevádzkuje už viac ako 30 rokov v Holandsku a ďalších európskych krajinách. Spoločnosť Novamedia prevádzkuje úspešný formát Postcode lottery (založený na poštových smerovacích číslach) vo Švédsku, Veľkej Británii, Nemecku a Nórsku, kde podporuje charitatívne projekty vo výške desiatok miliónov eur. Uskutočnili sa najprv samostatné rokovania medzi spoločnosťou Novamedia a Lotka Slovensko, ktoré otvorili cestu k možnej implementácii tohto úspešného formátu na Slovensku. Následne sa uskutočnilo viacero stretnutí a vzájomných rokovaní medzi všetkými troma partnermi, zapojenými do projektu – spoločnosťou Novamedia, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. a Lotka Slovensko.

V decembri 2018 bol zámer na rozbeh a implementáciu projektu Charitatívnej lotérie predložený spoločne Ministerstvom financií a združením nadácií Lotka Slovensko na rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá po vzájomnej diskusii medzi predstaviteľmi štátu a zástupcami najväčších platforiem neziskového sektora projekt jednohlasne schválila. Následne minister financií podpísal rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ktorým vyslovil súhlas s realizáciou projektu podpory mimovládneho sektora prostredníctvom prevádzkovania charitatívnej lotérie v súlade so schváleným uznesením Rady vlády pre MNO.

V súčasnosti sa pripravuje podanie na Európsku komisiu na posúdenie oprávnenosti štátnej pomoci, nakoľko v rokovaniach s PMU sa ukázalo, že je potrebné posúdiť, či sa jedná o povolenú štátnu pomoc pri rozbehu tohto projektu. Pevne veríme, že v priebehu najbližších mesiacov príde k odsúhlaseniu štátnej pomoci a následnej úspešnej implementácii tohto dôležitého zámeru. Rozbeh charitatívnej lotérie na Slovensku by sa tak stal jedným z ďalších dôležitých zdrojov financovania charitatívnych projektov v oblasti životného prostredia, podpory detí a mládeže, sociálnych vecí a ďalších dôležitých oblastí pomoci znevýhodneným skupinám v spoločnosti."

Stanovisko TIPOS národná lotériová spoločnosť, a.s. - p. JUDR. Zuzana Čechová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa:

"Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. vstúpila do rokovaní so združením nadácií LOTKA v roku 2018, predmetom týchto rokovaní bola vzájomná spolupráca na projekte charitatívnej lotérie, na ktorej prevádzkovaní by sa naša spoločnosť mohla podľa zákona o hazardných hrách podieľať. Hoci tieto rokovania nie sú ešte finálne ukončené, naša spoločnosť vidí v spolupráci so združením nadácií LOTKA potenciál pre ďalší rozvoj svojej činnosti.

V súčasnosti v spolupráci so združením nadácií LOTKA aktívne riešime otázku financovania celého projektu, vrátane posúdenia tohto modelu zo strany Európskej komisie z pohľadu štátnej pomoci."


V najbližších dňoch zároveň prinesie vyjadrenia predstaviteľov od TIPOS a.s. a združenia nadácií LOTKA ohľadne postupu v príprave charitatívnej lotérie v kontexte uznesenia Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie z decembra 2018.

Sledujete nás a dozviete sa všetko podstatné.

itretisektor.sk, 02.10.2019 


< Späť