itretisektor | ÚSVROS hľadá nových kolegov

ÚSVROS hľadá nových kolegov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) hľadá nových kolegov.

ÚSVROS pripravuje spustenie nového a zaujímavého projektu zameraného na výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti a preto do svojich radov hľadá nových kolegov, ktorí pomôžu s jeho realizáciou.

Hľadáme kolegov, ktorí sa chcú aktívne, samostatne, zodpovedne a  s nadšením venovať realizácii projektu s obrovským významom a s názvom „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, pričom bližšie informácie o projekte nájdete tu: VÝSKUM NEZISKOVÉHO SEKTORA (ZIP, 4MB)

Do svojich radov hľadáme:

 

  • LÍDRA projektu - osobu zodpovednú za kompletné fungovanie projektu po všetkých stranách - obsahovej, finančnej, personálnej, časovej... Toto je pozícia vhodná pre ambiciózneho človeka schopného prevziať zodpovednosť a s ochotou urobiť "o krok viac" aj pozrieť sa "pár krokov" vopred
  • Projektového manažéra - osobu zodpovednú za procesné fungovanie projektu
  • Finančného manažéra - osobu zodpovednú za finančnú realizáciu projektu
  • Komunikačného manažéra - osobu, ktorá bude udržiavať proaktívnu komunikáciu projektu so všetkými zainteresovanými skupinami - partnermi projektu, odborníkmi, médiami, verejnou správou, neziskovým sektorom,...
  • Odborných analytikov, konzultantov, štatistikov,...

Bližšie informácie o niektorých pracovných miestach sú uvedené tu:

LÍDER projektu: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=hladame-lidra-liderku-pripravovaneho-projektu

Finančný manažér: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=pridajte-sa-k-nam-hladame-financneho-manazera-financnu-manazerku-do-narodneho-projektu

V prípade, ak máte otázky, alebo aj priamo už záujem rozšíriť naše rady, pošlite Vaše CV a motivačný list p. Márii Milkovej

Tešíme sa na Vás! 

 


< Späť