itretisektor | Výzva na zasielanie súťažných návrhov v rámci projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“

Výzva na zasielanie súťažných návrhov v rámci projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) vyzýva inštitúcie na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“.

Cieľom projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o neziskovom sektore aj o celej občianskej spoločnosti.

ÚSVROS hľadá partnera, ktorý bude spolupracovať v pozícii partnera projektu a bude sa aktívne zúčastňovať na príprave a realizácii projektu. 

Bližšie informácie:  http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyzva-na-zasielanie-sutaznych-navrhov-na-uzavretie-partnerstva-v-ramci-pripravovaneho-narodneho-projektu-kvalitnejsie-verejne-politiky-prostrednictvom-lepsieho-poznania-obcianskej-spolocnosti


< Späť