itretisektor | TANS: Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy

Národná rada Slovenskej republiky schválila na základe rokovaní expertných zástupcov MVO a ministra financií novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.

Na základe tejto novely od 01.01.2018 vstúpi do účinnosti ďalší z navrhovaných inštitútov, ktoré boli dlhodobo navrhované a presadzované v rámci diskusií s MF SR. Ide o ďalší pilier financovania MVO, ktorý prinesie do neziskového sektora výrazný zdroj finančných prostriedkov.

Charitatívnou reklamou sa bude rozumieť reklama, určená na charitatívne účely, ktorú získa nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond a občianske združenie od podnikateľov. Príjem z tejto charitatívnej reklamy bude oslobodený od dane do výšky 20.000 EUR a podnikatelia si dajú tento náklad do výdavkov.

Podrobnosti o tejto novele, ako aj informácie o zmenách v mechanizme 2% dane, prinesieme v rozhovore s tvorcom tohto inštitútu a členom odborného tímu advokátom JUDr. Petrom Haňdiakom už túto stredu.

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, 11. 12. 2017


< Späť