itretisektor | TS: UčPS zaslala list ministerke školstva

TS: UčPS zaslala list ministerke školstva

Dňa 24. 11. 2017 zaslala Učená právnická spoločnosť list Ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martine Lubyovej. 

Uvedený list si môžete pozrieť TU.

Obsahom listu pani ministerke a jeho príloh sú podklady vytvorené v rámci s vykonanej právno-ekonomickej analýzy financovania športu z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva vo vzťahu k dodržaniu záväzných pravidiel financovania šprortu ustanovených zákonom o športe.

Prílohy si môžete pozrieť TU:

Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k aplikácií financovania športu zo štátneho rozpočtu

Zhrnutie faktov k (ne)dodržaniu zákonného minima garantovaných prostriedkov štátneho rozpočtu na šport

Výsledok právno-ekonomickej analýzy UčPS

O výsledku právno-ekonomickej analýzy UčPS boli informované aj národné športové zväzy Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor, ktorých financovania sa dotýkajú závery predmetnej analýzy.


Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Spracovala: Petra Janáčková, dňa 1. 12. 2017< Späť