itretisektor | TS: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018

TS: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018.

Oprávneným žiadateľom môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, okrem osôb uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) až písm. f) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať na okresný úrad v sídle kraja, a to v územnom obvode, v ktorom majú svoje sídlo alebo trvalý pobyt.

Ministerstvo na dotácie vyčlenilo 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť finančnú dotáciu vo výške maximálne 66 000 €.

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať do 14. 12. 2017.

Kompletná dokumentácia s potrebnými informáciami je dostupná TU.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 8. 11. 2017


< Späť