itretisektor | TS: Za úspechy svojich žiakov dostanú školy finančný príspevok vo výške 529 000 €

TS: Za úspechy svojich žiakov dostanú školy finančný príspevok vo výške 529 000 €

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) prerozdelí školám za úspechy ich žiakov približne 529 000 €. Finančnú čiastku školy dostanú za úspech žiaka v celoslovenskej či medzinárodnej súťaži alebo na olympiáde. Tieto peniaze môžu školy využiť na odmeňovanie učiteľov, ktorí sa zúčastňovali na realizácií medzinárodného projektu, na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach alebo na aktivity v medzinárodných projektoch a programoch.

Ministerstvo takto oceňuje školy už od školského roku 2006/2007, a to bodovým hodnotením, pričom jeden bod má hodnotu až 200 €. Zatiaľ čo bolo v minulom školskom roku prerozdelených školám približne 486 000 €, aktuálna suma je o 43 000 € vyššia.

V uplynulom školskom roku získalo finančné príspevky celkovo 533 základných a stredných škôl, z čoho bolo 43 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov, 242 škôl pod samosprávnym krajom, zriaďovateľmi 184 škôl sú obce a v 64 prípadoch ide o súkromného či cirkevného zriaďovateľa.

Celkový prehľad škôl, ako aj zoznam oceňovaných súťaží a projektov, si môžete pozrieť TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 02.11.2017


< Späť