itretisektor | TS: Prebieha proces administratívneho overovania žiadostí
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Prebieha proces administratívneho overovania žiadostí

V rámci dopytovo orientovaných výziev, ktoré sú zamerané na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, prebieha proces administratívneho overovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. O výsledkoch prebiehajúceho procesu budú predkladatelia projektov písomne informovaní a v prípade potreby im budú zaslané žiadosti o doplnenie dokumentov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“), ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa, v priebehu decembra 2017 zverejní usmernenie k vypracovaniu projektov, ktoré sa budú predkladať v rámci 2. hodnotiaceho kola vyššie uvedených výziev. Cieľom usmernenia je zamedzenie administratívnych pochybení a nedostatkov pri predkladaní projektov. Usmernenie, ako aj termín 2. hodnotiaceho kola, bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva, v sekcií operačného programu Efektívnej verejnej správy, ktorý nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 02.11.2017


< Späť