itretisektor | TS: Podpora hromadnej pripomienky k návrhu novely Infozákona spustená!

TS: Podpora hromadnej pripomienky k návrhu novely Infozákona spustená!

Centrálny portál pre neziskový sektor priniesol minulý týždeň informáciu o návrhu plánovanej novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorého predkladateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „Návrh novely Infozákona“). Vypracovanú legislatívnu správu k plánovanej novele Infozákona môžete nájsť TU.

Keďže ide o zložitú koncepciu návrhu zákona so zaťažujúcim dopadom na MNO, k danej problematike sa vyjadril aj jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie s názvom Centrum pre filantropiu n. o., p. Mgr. Marcel Zajac. Celé vyjadrenie si môžete pozrieť TU. V rámci tohto vyjadrenia bolo avizované aj podanie hromadnej pripomienky k Návrhu novely Infozákona.

Práve Centrálny portál pre neziskový sektor prináša odkaz na hromadnú pripomienku k tomuto Návrhu novely Infozákona. V rámci nej sa navrhuje napríklad:

  • aby informácie poskytovali štátom a samosprávami ovládané firmy a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, aby informácie o poskytnutých dotáciách boli k dispozícii u poskytovateľov dotácie, a aby neboli súkromné firmy a občianske združenia zbytočne zaťažované povinnosťou vydávať úradné rozhodnutia o nesprístupnení informácií
  • aby verejnosť mohla skontrolovať, či si polícia a prokuratúra naozaj plní svoje úlohy a či stíha trestné činy, aby polícia a prokuratúra nemohla utajovať svoje rozhodnutia o vyšetrovaní závažných káuz a aby boli verejne prístupné rozhodnutia o trestnom stíhaní verejných funkcionárov
  • aby boli všetky zmluvy zverejňované na jednom mieste v Centrálnom registri zmlúv, kde ich bude možné ľahko vyhľadávať
  • aby boli verejne dostupné aj informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach verejných činiteľov, vedúcich zamestnancov a nominantov do orgánov štátnych a samosprávnych firiem
  • aby boli k dispozícii informácie o tom, od koho Národná diaľničná spoločnosť kúpila pozemky na stavbu diaľnic a kto na predaji týchto pozemkov zarobil.

Hromadnú pripomienku je možné podporiť len do 10. 10. 2017 do polnoci a to svojím podpisom TU

Aby bolo možné začať rokovanie s Ministerstvom spravodlivosti ohľadne pripomienok k návrhu zákona je potrebné vyzbierať minimálne 500 podpisov.


Zdroj: Slov-lex, changenet.sk 

Tlačová agentúra neziskového sektora, spracované dňa 06.10.2017


< Späť