itretisektor | TS: Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu pre MNO

TS: Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu pre MNO

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektových zámerov regionálnej spolupráce v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, podpory mladých ľudí, či projektov na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.

Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, občianske združenia, školy, miestne a regionálne samosprávy (s výnimkou inštitúcií, ktoré sú priamo financované zo štátneho rozpočtu). Podmienkou žiadania o grant je aktívna spolupráca partnerov z aspoň troch štátov V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

Podať žiadosť o vyšehradské granty je možné elektronicky prostredníctvom on-line systému http://my.visegradfund.org/ najneskôr do 1. októbra 2017. Všetky informácie týkajúce sa aktuálnej výzvy v grantových programoch Visegrad Grants, Visegrad Grants, Strategic Grants sú uverejnené na webovej stránke fondu http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/.

Hlavným cieľom grantov MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.


Spracovala: Tlačová agentúra neziskového sektora, dňa 20.09.2017

Zdroj: www.visegrad.fund


< Späť