itretisektor | TS: Dňa 2. októbra 2017 uplynie lehota na šesťmesačný odklad na podanie daňového priznania
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Dňa 2. októbra 2017 uplynie lehota na šesťmesačný odklad na podanie daňového priznania

Polročná lehota na odloženie daňového priznania bola určená pre všetkých daňovníkov, ktorí mali za kalendárny rok 2016 príjmy aj zo zdrojov v zahraničí. Ide o približne 20 000 daňovníkov. V prípade príjmov len zo Slovenska mohli daňovníci využiť mesačný (do 30. apríla), dvojmesačný (do 31. mája) a najdlhší, trojmesačný posun do konca júna 2017. Celkovo možnosť odložiť si daňové priznanie využilo približne 200 000 daňovníkov.

Odložený termín podania daňového priznania je zároveň aj termínom na zaplatenie dane. Za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane môže daňovník dostať pokutu od 30 € do 16 000 €. Zároveň s podaním daňového priznania majú daňovníci možnosť poukázať 2 % (3%) z dane vybranej neziskovej organizácii. Zoznam uchádzačov je dostupný TU.

Finančná správa Slovenskej republiky uvádza základné údaje aj na webových stránkach v časti „Aktuálne: dane a clá“ alebo na call centre 048/431 72 22.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 10.9.2017 

 


< Späť