itretisektor | TS: Ruší sa finančný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Ruší sa finančný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice

Novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice(ďalej len „novela“) ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“). Podnikatelia tak budú môcť túto službu využívať neobmedzene od septembra tohto roku.

V súčasnosti je počet používateľov VRP na hranici 30 000, pričom od jej spustenia v roku 2015 finančná správa registruje viac ako 6 miliónov platných pokladničných dokladov v sume asi 600 miliónov Eur, ktoré doteraz vydali podnikatelia.

Doteraz mali podnikatelia limit vo výške 3000 vydaných pokladničných dokladov mesačne, ktorý obmedzoval väčšie firmy, a preto túto službu nemohli využívať. Po novele sa môžu zaregistrovať do bezplatnej služby finančnej správy aj tieto firmy, pričom ju budú mať vždy prístupnú online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom teda bude internetové pripojenie používateľa, ktorý následne bude môcť VRP používať na svojom počítači alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre verejnosť finančná správa sprístupnila aplikáciu „Over doklad“, prostredníctvom ktorej si môžu skontrolovať pravosť pokladničného dokladu.

Návod na registráciu je možné nájsť TU.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 31. 8. 2017


< Späť