itretisektor | TS: Neziskové organizácie dostali spolu viac ako 42 mil. € z 2 %
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Neziskové organizácie dostali spolu viac ako 42 mil. € z 2 %

Občania a podnikatelia sa rozhodli poukázať vo svojich daňových priznaniach podaných do konca júna 2017 spolu 42 954 693,83 € pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a iné zákonom dané subjekty.

Finančná správa poukázala peniaze od 781 710 občanom resp. firiem. Suma len za mesiac júl 2017 stúpla o viac ako 11 miliónov eur oproti júnu 2017.

Táto suma nie je konečná a počas roka sa bude ešte zvyšovať, keďže neuplynula doba na darovanie 2 % a približne 20 000 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania až na september 2017. Tí si ešte stále môžu vybrať z tisícok neziskoviek. Kompletný zoznam je zverejnený na portáli finančnej správy v časti „Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane“.

Finančná správa zverejní kompletné vyhodnotenie poukázaných 2 % za rok 2017 v termíne do konca januára 2018. Počas januára budúceho roka zároveň zašle neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch. Tieto oznamy sú novinkou z minulého roka, prostredníctvom ktorých sa po súhlase od daňovníka umožňuje finančnej správe zverejniť základné údaje bez výšky darovanej sumy.

Oznámenie bude obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko (FO), resp. obchodné meno alebo názov (PO),
 • trvalý pobyt, resp. sídlo,
 • právna forma v prípade PO.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 23. 8. 2017


< Späť