itretisektor | TS: Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.

Organizácie sa v príručke dozvedia o možnostiach podpory, ktoré poskytujú jednotlivé operačné programy, ale napríklad aj praktické informácie ako o podporu žiadať či ako prebieha schvaľovací proces.

Príručka je v elektronickej verzii dostupná TU, v tlačenej verzii je v obmedzenom množstve dostupná aj v sídle ÚSV ROS.


Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 16.08.2017 


< Späť