itretisektor | TS: Výzva na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
  • Dotačné programy Ministerstva práce

    finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
  • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

    spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Výzva na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Miesto vo výbore bude mať aj 6 zástupcov z radov MNO, ktoré sa preukázateľne venujú danej problematike a vyvíjajú v tejto oblasti publikačné, analytické či vzdelávacie aktivity.

Výzva je určená aj pre zástupcov akademickej obce a nezávislých odborných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou rasizmu a extrémizmu. Bližšie informácie o vyhlásenej výzve ako aj dokumenty na prihlásenie sa do výberu nájdete v pdf forme na tomto mieste (PDF, 129 kB) alebo na web stránke Odboru prevencie kriminality na tomto mieste.

Termín na prihlásenie a doručenie prihlášok je do 31. augusta 2017.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na tejto e-mailovej adrese.


Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 16.08.2017 


< Späť