itretisektor | TS: Tri výrazné impulzy pre podporu slovenskej kinematografie
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Tri výrazné impulzy pre podporu slovenskej kinematografie

Tento týždeň bola podpísaná na pôde Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo kultúry“) novela vyhlášky o filmovom projekte, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 8. 2017. Novelou Ministerstva kultúry sa má zatraktívniť jeden z dôležitých impulzov pri podpore audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. Zároveň ňou má dôjsť k zníženiu limitu povinných výdavkov filmových projektov pre to, aby mohli producenti žiadať Audiovizuálny fond o spätnú dotáciu vo výške 20% z oprávnených výdavkov na filmový projekt. .  

V súčastnosti Audiovizuálny fond v rámci podpory audiovizuálneho priemyslu poskytuje spätnú dotáciu vo výške 20% tým filmovým projektom, na realizáciu ktorých producenti preinvestovali najmenej 2 mil. €.

Ako už bolo uvedené vyššie, od účinnosti novely by sa táto mala výrazne znížiť, a to tak, že pri jednom celovečernom hranom, dokumentárnom či animovanom filme (v dĺžke najmenej 70 minút), alebo pri dokumentárnom či animovanom seriáli (najviac 13 častí, najmenej po 5 min/časť) bude nový limit minimálnych výdavkov len 150 000 eur.

Pokiaľ pôjde o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmov (dĺžka najmenej 70 min. každý), alebo ak pôjde o hraný TV seriál (najviac 13 častí, najmenej po 40 min./časť), tento limit bude vo výške 300 000 eur.

Okrem vyššie uvedenej podpory, Ministerstvo kultúry zriadi aj tzv. Národnú filmovú agentúru, ktorej hlavnou úlohou bude prezentácia Slovenskej republiky ako „filmovej krajiny“ s cieľom prilákať producentov na realizáciu filmu alebo seriálu na Slovensko a rozvíjať kontakty so zahraničnými filmovými profesionálmi.

Ministerstvo kultúry taktiež napreduje v zvyšovaní príspevku štátu pre Audiovizuálny fond. Zatiaľ čo tento rok je výška príspevku 5 mil. €, budúci rok by sa mala vyšplhať minimálne na sumu 6 mil. €.

Zdroj: Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 27. 07. 2017


< Späť