itretisektor | TS: Lepšie riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti
  • Dotačné programy Ministerstva práce

    finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
  • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

    spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Lepšie riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa 20.06.2017 otvorilo zasadnutie riadiaceho výboru pre realizáciu projektu „Riadenie systému anticipácie európskych zručností na trhu práce – Prehľad Slovenskej republiky“.

Projekt realizuje Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (Cedefop) a je výsledkom spoločnej bilaterálnej spolupráce medzi Cedefopom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V riadiacom výbore projektu sa stretli zástupcovia slovenských inštitúcií s odborníkmi z Cedefopu. Práve oni v rámci projektu poskytnú na základe požiadaviek relevantných inštitúcií v SR a zamestnávateľov zastúpených v riadiacom výbore, know-how a odborné poradenstvo v oblasti riadenia zručností na trhu práce.

Uvedené aktivity smerujú k funkčnému prepojeniu jednotlivých inštitúcií v Slovenskej republiky v spolupráci v oblasti efektívneho prepojenia vzdelávania a požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti zamestnancov.

Ministerstvo školstva predstavuje riadiaci článok projektu a taktiež hlavného koordinátora aktivít slovenských účastníkov projektu a odborníkmi z Cedefopu. Ukončenie aktivít projektu sa predpokladá na december 2018.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 23.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť