itretisektor | TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok. Od 01. júla 2017 už orgány štátnej a verejnej správy (teda aj súdy, exekútori, notári) budú doručovať dokumenty právnickým osobám výlučne do elektronických schránok. Ak má podnikateľ zapísané nesprávne údaje v Obchodnom registri, môže sa stať, že sa do elektronickej schránky svojej firmy nedostane.

​Doteraz bolo zosúladených údajov v Obchodnom registri s údajmi v Registri fyzických osôb pre viac ako 5 400 spoločností. Či boli zosúladené údaje vašej spoločnosti, zistíte na stránke obchodného registra. Každý deň sa tu zverejňujú ďalšie spoločnosti, ktorých údaje boli upravené tak, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.

Stále je však dôležité, aby si štatutári aj sami aktívne skontrolovali správnosť zapísaných údajov v Obchodnom registri. Zmeniť zapísané údaje je možné podaním návrhu na zápis údajov adresovaným príslušnému registrovému súdu. K návrhu je potrebné priložiť príslušné listiny, z ktorých vyplývajú zapisované údaje.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.06.2017

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.justice.gov.sk


< Späť