itretisektor | TS: Stredné školy sa môžu zapojiť do projektu Európa začína na Lampeduse

TS: Stredné školy sa môžu zapojiť do projektu Európa začína na Lampeduse

Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov sa môžu prihlásiť do 2. ročníka medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na talianskom ostrove Lampedusa v Stredozemnom mori.

Cieľom aktivity je zapojiť žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií týkajúcich sa otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl.

Stredné školy, ktoré majú záujem zúčastniť sa tohto podujatia, sa môžu prihlásiť najneskôr do 27. júna 2017 v súlade s podmienkami účasti, ktoré spolu s prihlasovacími formulármi (v anglickom jazyku) nájdete TU.

V prípade záujmu kontaktujte PhDr. Denisu Ďuranovú, národnú koordinátorku za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, a to na adrese: denisa.duranova@statpedu.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 19.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť