itretisektor | TANS: Mimoriadna správa k povinnosti registrácie MNO do registra partnerov verejného sektora z pohľadu 2%
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Mimoriadna správa k povinnosti registrácie MNO do registra partnerov verejného sektora z pohľadu 2%

Ako už Centrálny portál pre neziskový sektor informoval, dňa 14. júna 2017 sa na pôde Ministerstva financií Slovenskej republiky uskutočnilo za účasti odborných zástupcov neziskového sektora, p. JUDr. Petra Haňdiaka a Mgr. Fedora Blaščáka, stretnutie k avizovanej povinnosti registrácie MNO do registra partnerov verejného sektora.

Na tomto stretnutí došlo k zásadnej dohode, majúcej dopad na celý neziskový sektor. Centrálny portál pre neziskový sektor si Vám ako prvý dovoľuje priniesť bližšie informácie k prijatému záveru dohody. 

Na základe stretnutia dňa 14.5.2017 medzi odbornými zástupcami neziskového sektora p. JUDr. Petrom Haňdiakom a Mgr. Fedorom Blaščákom a Ministerstvom financií SR dotýkajúceho sa povinnosti prijímateľov 2% dane registrovať sa v registri partnerov verejného sektora sa obe strany zhodli, že správca dane pri poukazovaní 2% dane nepreveruje, či je MVO zapísaná v registri partnerov verejného sektora, a to ani u tých prijímateľov, ktorí nadobudli z 2% dane viac ako 100.000 EUR. Poukázanie 2% dane MVO nie je poskytnutím prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

V tejto súvislosti zvažujú odborní zástupcovia neziskového sektora osloviť Ministerstvo spravodlivosti SR, aby v prípade novely predmetného zákona o registri partnerov verejného sektora došlo k novele ustanovenia dotýkajúceho sa neziskového sektora, nakoľko doterajšia úprava spôsobuje aplikačné problémy svojou nejasnosťou a zmätočnosťou.


Tlačová agentúra neziskového sektora, spracované dňa 15.06.2017


< Späť