itretisektor | TS: Efektívnejší boj proti dopingu

TS: Efektívnejší boj proti dopingu

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) zastrešuje na Slovensku boj proti zakázaným podporným látkam. V roku 2016 vykonala viac ako 500 odberov. Porušenia antidopingových pravidiel sa dopustili piati slovenskí športovci, dva prípady sú ešte v štádiu riešenia.

SADA sa vlani sústredila najmä na mimo súťažné testovanie vrcholových športovcov pred olympijskými hrami v Rio de Janeiro, futbalovej reprezentácie pred EURO 2016, ako aj na súťažné a mimo súťažné testovanie rizikových športov. Z roka na rok sa zvyšuje počet odberov moču. V roku 2014 to bolo 387, o rok neskôr 432 a vlani až 508. Išlo o podujatia národného, európskeho a svetového významu.

SADA postupne získava skúsenosti aj s odbermi krvi a vytvára zázemie pre ich navyšovanie. V roku 2016 sa mierne zvýšil počet odberov pre potreby biologického pasu športovca (ABP) i na zistenie rastového hormónu (GH). Spolu takýchto odberov bolo vykonaných 25.

Vyhodnotenie dopingových kontrol

Porušenia antidopingových pravidiel sa vlani na Slovensku dopustili hráči ľadového hokeja, kulturista a športovci naturálnej kulturistiky - celkovo išlo o päť prípadov. Dva prípady, v boxe a zápasení, sú ešte v štádiu vyšetrovania. Z pohľadu používania zakázaných látok boli nájdené kanabinoidy, anabolické látky, hormonálne a metabolické modulátory a peptidové hormóny. Medzi porušenia antidopingových pravidiel patrí však aj odmietnutie dopingovej kontroly alebo manipulácia so vzorkami.

Terapeutické výnimky

V roku 2016 bol nosnou časťou zakázaných látok a ich vzťahu k liekom registrovaným na Slovensku, projekt vytvorenia databázy - www.zakazanelatky.sk. Prostredníctvom projektu si môžu športovci vyhľadať liek a overiť prítomnosť zakázanej látky.

Vzdelávanie a osveta

Dôležitým poslaním SADA je aj poskytovanie informácií, výchovná, poradenská a osvetová činnosť v súvislosti s bojom proti dopingu. Mladí športovci by si mali čo najskôr uvedomiť, že prípadné užívanie zakázaných látok môže negatívne ovplyvniť celú ich kariéru. Agentúra preto pripravila prednášku o rizikách dopingu aj pre slovenských hokejistov do 18 rokov.

Skúsenosti športovcov so systémom ADAMS

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny a riadiaci systém) je internetový databázový systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA). Ďalej poskytuje informácie o jednotlivých športovcoch, miestach pobytu, dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) a prípadných sankciách voči športovcom. ADA SR Národný register pre testovanie aktualizuje priebežne. Aktuálne v ňom je zaradených 122 reprezentantov v 47 športoch a disciplínach z 26 zväzov a federácií. Vzhľadom na snahu znížiť celkový počet športovcov zaradených v tomto registri a systéme ADAMS predstavuje počet aktuálne zaradených športovcov - od januára 2016 - pokles o 13,5%.

Novinkou je, že športovci môžu dať spätnú väzbu na dopingových komisárov. Cieľom je skvalitnenie činnosti agentúry vzhľadom na ISO štandardy. Testovaných sa pýtajú, či neboli porušené ich práva, prípadné etické záležitosti, ide o tzv. "dotazníky spokojnosti".

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 13.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť