itretisektor | TS: EK spustí iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: EK spustí iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

Európska komisia prijala v súlade so svojím záväzkom v rámci Investície do európskej mládeže nové iniciatívy týkajúce sa školského a vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom Novej stratégie pre vysokokvalitné, inkluzívne vzdelávanie orientované na budúcnosť je napomôcť členským štátom pri poskytovaní vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania pre všetkých mladých ľudí, tak aby nadobudli vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre participáciu v spoločnosti, dokázali reagovať na nové príležitosti a výzvy, ktoré prinášajú napríklad globalizácia a technologické zmeny,a vedeli sa uplatniť na trhu práce.

Čo sa týka školského vzdelávania, zámerom EK v rámci oznámenia „School development and excellent teaching for a great start in life“ je doplniť aktivity ČŠ v oblasti:

 • Zvyšovania kvality a inkluzívnosti škôl
 • Podpory excelentných učiteľov a riaditeľov škôl
 • Zlepšovania riadenia školských systémov

EK má v úmysle podporovať vzájomné učenia sa, mobility, partnerstvá, lepší zber informácií o osvedčených postupoch, a predstaviť nový podporný mechanizmus pre ČŠ, ktorý by im pomohol pri reformách vzdelávacích systémov.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 02.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť